Jesteśmy na facebooku
Default.jpg
promocjenasza kadra

Skontaktuj się z nami:

tel. do rejestracji: 796-967-102
klinikakurban@wp.pl

Resweratrol – pigułka młodości i długowieczności

Prowadząc badania nad szczególnymi gatunkami krótko żyjących ryb, badacze dowiedli,że naturalny związek,którego wydłużające życie właściwości zostały ukazane w badaniach nad bezkręgowcami, posiada te same właściwości przynajmniej w przypadku jednego gatunku kręgowców. Badania naukowców wspierają tezę o potencjalnej użyteczności tego związku w pracach dotyczących procesów starzenia się człowieka.

Rozwój leków umożliwiających hamowanie nawału chorób związanych z procesami starzenia się i poprawie jakości życia osób starszych jest obecnie głównym celem instytutów badań nad starzeniem się i opieki zdrowotnej w nowoczesnych społecznościach. Jednak pomyślny rozwój leków przeciw chorobom związanym z procesami starzenia się musi stawić czoła wyzwaniu jakie stanowi długość życia dostępnych zwierzęcych modeli- modeli starzenia się ssaków,które żyją relatywnie dłużej i na których nie jest tak łatwo przeprowadzić badania w porównaniu z gatunki krótko żyjącymi.

Występowanie

Resweratrol jest polifenolem o budowie stylbenu, występuje w winogronach, głównie w ich skórce, i jest składnikiem szczególnie wzbogacającym czerwone wino, ponadto występuje w rdeście japońskim, owocach morwy, czarnej porzeczki, orzeszkach ziemnych i innych roślinach leczniczych.

Właściwości i działanie:

Ma działanie cytotoksyczne, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i cytoprotekcyjne, a także chroni przed rozwojem procesów neurodegeneracyjnych. Resweratrol ma właściwości przeciwzapalne, nieselektywnie hamuje aktywność cyklooksygenazy 1 i 2 (COX-1 i COX-2).

Resweratrol ma właściwości fitoestrogenu. Ma działanie kardioprotekcyjne, zapobiega incydentom niedokrwiennym, nasila relaksację mięśni gładkich naczyń krwionośnych, ma właściwości ochronne w stosunku do śródbłonka naczyniowego, działa przeciwmiażdżycowo, hamuje oksydację LDL i agregację płytek krwi. Kardioprotekcyjne działanie resweratrolu wynika m. in. z hamowania aktywności reduktazy QR-2 ( quinone reductase-2), co powoduje zwiększenie aktywności komórkowych enzymów antyoksydacyjnych i zwiększenie odporności komórek na stres oksydacyjny. Poddanie kardiomiocytów wstępnemu działaniu resweratrolu, poprzedzającemu narażenie na stres oksydacyjny powoduje wzrost aktywności enzymów zapobiegających powstawaniu wolnych rodników i nasilenie syntezy tlenku azotu.

Przeciwmiażdżycowe działanie resweratrolu potwierdził w swoich doświadczeniach Fukao et al. W badaniach wykorzystano szczep myszy z genetyczną predyspozycją do miażdżycy, brakiem apolipoproteiny E i receptora dla LDL oraz z wyindukowanym uszkodzeniem śródbłonka naczyniowego. Zwierzęta otrzymywały pokarm z dużą zawartością tłuszczów oraz z resweratrolem w dawce 9,6 lub 96mg/kg m. c. przez 8 tygodni. Dynamika zmian miażdżycowych była oceniana w aorcie, a powstawanie zakrzepów indukowano w tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Stwierdzono, że stężenie cholesterolu całkowitego i trójglicerydów nie zmieniło się w żadnej z tych grup, a w grupie otrzymującej resweratrol w dużej dawce zaobserwowano znaczące, około 30% zmniejszenie narastania zmian miażdżycowych w aorcie oraz około 25% zmniejszenie narastania zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych.

Działanie ochronne resweratrolu wobec uszkodzeń na tle niedokrwiennym było opisywane w przypadku serca, nerek i mózgowia, a w ostatnim czasie także jajników.

Pewne nadzieje łączy się obecnie z przeciwzapalnym działaniem resweratrolu, ale mechanizm tego działania wydaje się złożony. Przeciwzapalne działanie resweratrolu potwierdzono m. in.w przypadku leczenia nieswoistego zapalenia błony śluzowej jelit u szczurów. Resweratrol w dawce 5-10mg/ kg. m. c./dobę znacząco zmniejsza nasilenie procesu zapalnego, naciek neutrofilowy i aktywność cytokin.

Spośród licznych właściwości resweratrolu szczególną uwagę zwraca potencjalne działanie przeciwwirusowe, przede wszystkim anty-HIV, które mogłoby być wykorzystywane jako dodatkowy element terapii skojarzonej.

Resweratrol hamuje proces replikacji wirusa cytomegalii (CMV) przez blokowanie indukowanego wirusem pobudzenia receptora EGF (epidedermal growth factor) i przekazywania sygnału przez kinazę fosfatydyloinozytolu-3 (IP-3).

Wykazano, że 12,5% i 25% krem zawierający resweratrol, stosowany u myszy według określonego schematu i dostatecznie wcześnie, jest bardzo skuteczny w leczeniu zakażenia wirusem opryszczki HSV-1. Krem z resweratrolem był równie skuteczny jak 5% krem z acyklowirem, a w przypadku zakażenia szczepem HSV-1,opornym na działanie acyklowiru, resweratrol nie tracił swojej skuteczności.

Resweratrol hamuje procesy inicjacji, promocji i progresji nowotworowej. Po analizie ekspresji 2059 genów, potencjalnie związanych z rozwojem komórek raka nerki, poddanych działaniu resweratrolu, stwierdzono, że przez wpływ na ekspresję tych genów, pośrednio lub bezpośrednio związanych z hamowaniem wzrostu komórek i przyspieszeniem ich śmierci, resweratrol może mieć znaczenie jako czynnik przeciwnowotworowy, którego działanie zależy od dawki.

Fulda et al. donoszą, że resweratrol jest silnym czynnikiem uwrażliwiającym komórki na działanie chemioterapeutyków stosowanych powszechnie w schematach leczenia onkologicznego, np. w leczeniu raka płuc. Wstępne leczenie resweratrolem powoduje według autorów, hamowanie cyklu komórkowego w fazie S, co sprzyja indukcji apoptozy komórkowej wywołanej przez stosowane leki. Założenia te potwierdza także Fugetta et al., którzy wyizolowali trzy linie komórek czerniaka złośliwego o różnym stopniu oporności na chemioterapeutyki, poddali je działaniu resweratrolu i stwierdzili znaczące zahamowanie wzrostu komórek nowotworowych i zaburzenia cyklu komórkowego powodujące uwrażliwienie na standardowe leczenie. Autorzy sugerują,że resweratrol może stać się jednym z leków stosowanych w zaawansowanych przypadkach czerniaka złośliwego.

Naukowcy wykazali, że resweratrol nie tylko zwiększa wrażliwość komórek nowotworowych na działanie chemioterapeutyków, ale także, działając w dużych dawkach, uwrażliwia komórki raka szyjki macicy, przewlekłej białaczki szpikowej i myeloma multiforme na promieniowanie X.

Resweratrol przez swoje właściwości fitoestrogenu reguluje ekspresję licznych genów związanych z rozwojem raka piersi, w tym genu supresorowego BRCA1, poprzez indukcję apoptozy komórek raka piersi przez działanie z białkiem p-53.

Naukowcy dowodzą korzystne działanie na nowotwory wieku dziecięcego m. in. neuroblastoma, a także na leczenie chłoniaka B-komórkowego, raka prostaty, medulloblastoma oraz non-Hodkin lymphoma.

Resweratrol chroni komórki nabłonka oddechowego przed toksycznym i kancerogennym działaniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, a mechanizm tego działania jest związany z wpływem resweratrolu na aktywność cytochromów P450.

Ciekawe i obiecujące są wyniki amerykańskich doświadczeń, w których wykazano, że resweratrol stosowany w postaci kremów na skórę myszy zapobiega uszkodzeniom związanym z narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe (UVB).

Resweratrol wykazuje skuteczność w:

 • profilaktyce miażdżycy i objawów choroby wieńcowej
 • przedłużaniu życia, opóżnianiu początków degeneracji organów i tkanek odpowiedzialnych za pamięć i pracę mięśni
 • hamowaniu procesów komórkowych związanych z inicjacją powstawania guzów nowotworowych i ich rozwoju
 • wspomaganiu profilaktyki schorzeń degeneracyjnych
 • wzmacnianiu obrony immunologicznej
 • hamowaniu aktywności Helicobacter Pylori
 • hamowaniu aktywności Herpes Simplex
 • zmniejszeniu tempa rozpadu włókien kolagenowych w skórze, ścięgnach i więzadłach stawowych
 • zapobieganiu przedwczesnemu starzeniu się organizmu w efekcie czego- jest to najlepszy w tej chwili związek z grupy anti-aging.
 • zmniejszeniu procesów chorobowych przyzębia- chroni tkanki przed węglowodorami znajdującymi się w dymie tytoniowym

Podsumowanie:

Przedstawione doniesienia wskazują, że resweratrol jako składnik wielu powszechnie spożywanych produktów, w tym czerwonego wina, skupił na sobie uwagę badaczy ze względu na szerokie spektrum działania. Niewątpliwie każdy z przedstawionych aspektów działania resweratrolu wymaga dalszych badań, ale nie ulega wątpliwości,że wstępne wyniki są obiecujące, zwłaszcza jeśli chodzi o przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe działanie tego związku.

Uważa się, że związek ten jest odpowiedzialny za tzw. francuski paradoks- tzn.- wyjątkową w Europie Zachodniej średnią długość życia Francuzów, mimo ich teoretycznie niezbyt zdrowej, zbyt tłustej diety i picia dużej ilości alkoholu. Alkohol ten jest jednak spożywany głównie w formie czerwonego wina, w którym występuje wysokie stężenie resweratrolu.

Piśmiennictwo:

 1. Buryanovskyy L, Fu Y, Boyd M, Ma Y,Hsieh TC, Wu JM, Zhang Z: Crystal structure of quinone reductase 2 in complex with resweratrol. Biochemistry 2004.
 2. Cao Z, Li Y: Potent induction of cellular antioxidants and phase 2 enzymes by resweratrol in cardiomyocytes: protection against oxidative and electophilic injury. Eur J Pharmacol 2004.
 3. Docherty JJ, Smith JS, Fu MM, Stoner T, Booth T: Effect of tropically applied resveratrol on cutaneous herpes simplex virus infections in hairless mice. Antiviral Res 2004.
 4. Evers DL, Wang X, Huong SM, Huong DY, Huong ES, Antiviral Res 2004.
 5. Fulda S, Debatin KM: Sensitization for anticancer drug- induced apoptosis by the chemopreventive agent resveratrol. Oncogene 2004.
 6. Hao HD, He LR: Mechanisms of cardiovascular protection by resweratrol. J Med Food 2004.
 7. Hung LM, Su MJ, Chen JK: Resveratrol protects myocardial ischemia-reperfusion injury through both NO-dependent and NO-dependent and NO-independent mechanisms. Free Radic Biol Med 2004.
 8. Kubota T, Uemura Y, Kobayashi M, Taguchi H: Combined effects of resveratrol and paclitaxel on lung cancer cells, Anticancer Res 2003.
 9. Laux MT, Aregullin M, Berry JP, Flanders JA, Rodriguez E: J Altern Complement Med 2004.
 10. Martin AR, Villegas I, La Casa C, de la Lastra CA: Resveratrol, a polyphenol found in grapes, suppresses oxidative damage and stimulates apoptosis during early colonic inflammation in rats. Biochem Pharmacol 2004.
 11. Shi T, Liou LS, Sadhukhan P, Duan ZH, Novick AC, Hissong JG, Almasan A, DiDonato JA: Effects of Resveratrol on Gene Expression in Renal Cell Carcinoma. Cancel Biol Ther 2004.